Prestigious Concerts

 • Sawai Gandharva Music Festival Pune (Dec.1994, Dec.2006)
 • Pt.Jitendra Abhisheki Music Festival Goa, Pune, Bhopal.(Organized by “Tarangini Pratishthan”)

 • Nehru Centre Mumbai (organized by Amitabh Bachhan corporation Ltd.(A.B.C.L))

 • India International Centre, New Delhi (“Vasantostsav”)

 • Tata Theatre NCPA Mumbai

 • Pt.Jasraj Gaurav Puraskar, Pune

 • Chintamani Sangeet Mahotsav organized in the memory of Late.Pt.C.R.Vyas (By “Pancham Nishad”)

 • “Saptak” Nashik

 • Bharat Bhavan Bhopal
 • Ustad Amir Khan Music Festival, Indore by Government of Madhya Pradesh.
 • Sharada Sangeet vidyalaya, Bandra, Mumbai
 • Sur Mansur, Pune
 • 'Swar Vilas', Pune
 • 'Prataswar' (Pancham Nishad) Mumbai
 • Shankar Darbar, Nanded
 • 'Swararchana' , Boriwali Mumbai
 • Akashwani, Pune
 • Interview in M2G2 -Mumbai Doordarshan

 

 

 

 


© www.hemantpendse.com                                                                                                                                                          Developed by Maitreyi Graphics